Gdzie jesteś: Kontakt

Zapraszamy

NA KAWĘ

kontakt@sugar3.pl

+48 12 200 29 39


Piotr Nosalski

Prezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający


piotr.nosalski@sugar3.pl

+48 884 294 294

POBIERZ

sugar3*

Centrum Technologii
Informatycznych Sp. z o.o.

ul. Zdrowa 2A/23,
31-216 Kraków

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m.st. Krakowa XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000296533      NIP: 945-211-00-80      REGON: 120-594-185.

Kapitał zakładowy: 50.000 PLN w całości opłacony.